GÖKÇEDERE MAHALLESİ İMAR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Gökçedere Mahallesi İmar Uygulama Çalışması

Yalova İli, Termal ilçesi, GÖkçedere Mahallesi, pafta:G22D14D3B, ada:102,parsel:55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,69,70,71,72,73,74,75,76,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90 sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesine göre imar uygulaması konulu;

Askı Çıkış Tutanağı İçin Tıklayınız

Düzenleme Sınır Krokisi İçin Tıklayınız

İmar Uygulaması İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Tescil Dağıtım Cetveli İçin Tıklayınız

Parselasyon Planı ve Düzenleme Sınır Krokisi İçin Tıklayınız