AKKÖY KÖYÜ İMAR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Akköy Köyü İmar Uygulama Çalışması

Yalova ili , Termal ilçesi , Akköy Köyü ,pafta:G22D14B1C, ada:353,parseller: 3,4,5,14,15,16,17,24. ada:357, parsel:44,45,69,72, ada:479, parsel:1 sayılı taşınmazlarda masrafları taşınmaz sahiplerince karşılanmak kaydıyla 13.06.2003 tarihinde onanan Termal Akköy imar Planında konut alanı olarak planlanarak tarım dışı kullanıma ayrılan alanda 3194 sayılı imar Kanununun 18. maddesine göre arsa ve arazi düzenlemesi yapılması konulu

İmar Uygulama Planı İçin Tıklayınız

Askı Çıkış Tutanağı İçin Tıklayınız

Encümen Kararı İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Parselasyon Planı İçin Tıklayınız

Parselasyon Planı İçin Tıklayınız

Mal Sahipleri Dağıtım Cetveli İçin Tıklayınız