MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI HK

MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI HK

İ L A N

TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                        Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.Mart.2021 Cuma günü saat 14.15’de belediye meclis salonunda OLAĞAN toplanacaktır.

                        Keyfiyet 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden ilan olunur.

 

 

                                                                                                        

05.03.2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

                  

  • 2021 Çevre ve Temizlik Oranlarının Belirlenmesi
  • 2021 Meclis Tatil Ayının Belirlenmesi
  • Ekonomik ömrünü doldurmuş 77 AT 479 plaka nolu çöp kamyonumuzun satılması
  • Sokak İsim Değişikliği
  • Yalova İli Termal İlçesi Yenimahalle Köyü G22D15D4A pafta, 109 ada ,20 ve 42 sayılı taşınmazlarda imar planı tadilatı yapılması
  • Yalova İli Termal İlçesi Yenimahalle Köyü G22D15D4D pafta, 109 ada 251 parsel ve civarında imar plan tadilatı yapılması