ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLATISI HK.

ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLATISI HK.

İ L A N

TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04.Aralık.2020 Cuma günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda OLAĞAN toplanacaktır.

                        Keyfiyet 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden ilan olunur.

                                                       

 

04.12.2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

                  

  • Yalova İli Termal İlçesi , Üvezpınar Mahallesi pafta:G22D19B1A , ada:112, parseller : 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 sayılı taşınmazlarda imar uygulaması yapılması,

 

  • Termal Belediye Meclisinin 07.10.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile izin verilen Yalova İli Termal İlçesi , Akköy Köyü pafta:G22D14B1C , ada:339, parseller: 29 ve 110 sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesinin 1. Fıkrasının b bendine göre PİN Numaralı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/100 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi yapılması.