KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI HK.

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI HK.

İ L A N

TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                        Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 06.Kasım.2020 Cuma günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda OLAĞAN toplanacaktır.

                        Keyfiyet 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden ilan olunur.

 

                                                                                      

 

06.11.2020 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

                  

  • 2021 yılı Gelir Tarifesinin Görüşülmesi,
  • 2021 yılı Hazırlık Bütçesinin Görüşülmesi,
  • S 17 Nolu Akköy Küçük Otobüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin yetki devri konusu,
  • Norm Kadroların İhdas Edilmesi,
  • Sokak İsim Değişikliği
  • Toplu Taşıma Araçlarının Sayılarını , Zaman ve Güzergahlarını Belirleme