GÖKÇEDERE MAHALLESİ İMAR UYGULAMA ÇALIŞMASI HK.

Gökçedere Mahallesi İmar Uygulama Çalışması Hk.

Yalova İli, Termal ilçesi, Gökçedere Mahallesi, pafta G22D14D3B, Ada:104, Parsel:10,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30 sayılı taşınmazlarda 11.11.2019 tarihinde onaylı Termal Turizm Merkezi Uygulama İmar Planına ve 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.maddesine göre resen arsa ve arazi düzenlemesi yapılması konulu,

 

Askı Encümen Kararı İçin Tıklayınız

Meclis Kararı İçin Tıklayınız

Askı Çıkış Tutanağı İçin Tıklayınız

Encümen Kararı İçin Tıklayınız

Araştırma ve Özet Formu İçin Tıklayınız