ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI HK.

ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI HK.

İ L A N
TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

     Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.Şubat.2021 Cuma günü saat 14.00’de belediye meclis salonunda OLAĞAN toplanacaktır.
     Keyfiyet 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden ilan olunur.

 

05.02.2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Termal Belediyesi sorumluluk alanında yer alan “Fransız Evi” ‘ nin Rölöve , Restitüsyon ve Resterasyon Projeleri ile onarım çalışmasının İl Özel İdaresi Tarafından yapılabilmesi için Belediyemiz ile İl Özel İdaresi arasında protokol yapılması,

2- Yalova İli Termal İlçesi Akköy Köyü pafta: G22D14B4B ada: 354, parseller : 23,32,33,83 sayılı taşınmazlarda imar uygulaması yapılması,

3- Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretinin Belirlenmesi,

4- Sokak İsim Değişikliği.