OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI HK.

OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI HK.

İ L A N

TERMAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

                        Belediye meclisimiz aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 08.Ocak.2021 saat 14.00’de belediye meclis salonunda OLAĞAN toplanacaktır.

                        Keyfiyet 5393 sayılı yasanın 20. Maddesine istinaden ilan olunur.

08 OCAK 2021 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Tam Zamanlı Sözleşmeli Jeoloji Mühendisi çalıştırılması,
2- 2021 Yılı Tahsilat Denetim Komisyonu Seçimi yapılması,
3- Sosyal Denge Tazminatı verilmesi,
4- Mesai Ücreti verilmesi,
5- Termal Belediyesi Emir ve Yasaklarının onaylanması,
6- Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Yalova Şube Müdürlüğünün 3598410 sayılı yazılarına istinaden İl Hayvanları Koruma Kurulu Kararı gereği Belediyemiz mücavir alanlarında kalan köylerdeki, sokak hayvanlarına gerekli müdahalelerin ( kısırlaştırma,işaretleme,aşılama,tedavi, yaralı hayvanlara müdahale vb ) yapılmasıyla ilgili belediyemizce hizmet götürebilmek adına karar alınması konusu.